LOPD

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak SENIDEAK fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak senideen kudeaketa, ikasleen jarraipen akademikoa eta kuoten kobrantza direla jakinarazten dizugu. Datu horiek ikastolak sortzen dituen komunikazio tresnetan erabili ahalko dira. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.

Fitxategi horien erantzulea ORERETA IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatu Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Koldo Mitxelena 6 Plaza, 20100 Errenteria helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

************************************************

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos del 13 de diciembre 15/1999, le informamos que sus datos se almacenarán en el fichero SENIDEAK, su finalidad es la gestión del los datos familiares, el seguimiento académico de los alumnos y los cobros de las cuotas. Esos datos podrán ser utilizados en los medios de comunicación de la ikastola, con el objetivo de cumplir la finalidad descrita anteriormente. Hemos notificado a la Agencia de Protección de Datos la existencia del fichero y hemos establecido las medidas necesarias para asegurar su confidencialidad.

El responsable del fichero es ORERETA IKASTOLA y en cumplimento con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; para ello deberá enviar una solicitud a la siguiente dirección Koldo Mitxelena 6, 20100 Errenteria, que deberá ir acompañada del DNI u otro documento que acredite su identidad.

Orereta Ikastola
Zamalbide auzoa 14
    Errenteria-Orereta 20100
943520397
orereta@ikastola.eus